Bibliai történetek dramatikus feldolgozása

Bibliodráma csoport

Akkreditált továbbképzést indítunk mindazon pedagógusok számára, akik hitoktatással, erkölcsi neveléssel vagy irodalom- és történelemtanítással foglalkoznak, a gyerekvédelemben, speciális pedagógiai intézetekben, nevelési tanácsadókban dolgoznak.

Továbbképzésünkön bibliai történeteket dolgozunk fel. A Biblia sokféle megközelítési és értelmezési utat kínál, megerősíti a pedagógust saját etikai meggyőződésében és eszközt jelent az erkölcsi értékek közvetítésében.

A továbbképzés ökumenikus szemléletű. A csoport az egyes alkalmakon a választott bibliai történetet dramatikus formában megjeleníti, amelynek során a résztvevők saját maguk szerepében megtapasztalják a szereplők belső és külső mozgatórugóit.
A feldolgozás fontos célja annak tudatosítása, hogyan alkalmazhatók a bibliodráma technikák az iskolai oktatásban különböző korosztályok számára.

Célkitűzésünk:

– növekedjék a résztvevők reflexiós készsége, toleranciája, empátiás készsége, rugalmassága, kreativitása és mélyüljön önismeretük
– gyarapodjon a résztvevők Bibliáról való tudása az ismeretek, az értelmezés, és az érzelmi szint tekintetében,
– gyarapodjon a résztvevők pedagógiai és módszertani eszköztára,
– a résztvevők elsajátítsák azokat az ismereteket, hogy tanítványaik számára életkori sajátosságaiknak megfelelő történeteket válasszanak.

Óraszám: 60 óra. Kredit: 60 kredit, ára: 60.000,- Ft

Nyáry Péter: nyabry@freemail.hu
Majsai-Hideg Tünde: hidegtunde77@gmail.com
Telefon: 30/260-35-64

CsatolmányMéret
Bibliai törtenetek dramatikusan 2014 - MHT-NYP.doc13.5 KB